İş Hayatında Kadın Erkek Çeşitliliği

İş Hayatında Kadın Erkek Çeşitliliği

07/03/2016 | Emre Başkan
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı firmalar, iş hayatında kadının hakettiği yerlere gelebilmesi için büyük "uğraş veriyor". Kimi bunu sessizce yapıyor, kimi ise kapsamlı iletişim kampanyaları ile toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor.

Zira, bu konuda hala tam olarak bir algının oluştuğunu söylemek zor. McKinsey tarafından 1.420 global yönetici ile yapılan görüşmeler bu tür girişimlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Denek gruba yöneltilen "aynı yetkinlik ve yeteneklere sahip olunması durumunda bile, kadınlar üst yönetim kademelerine geçiş sürecinde daha fazla zorluk çekiyor" cümlesine kadınların katılım oranı %93, erkeklerin katılım oranı ise sadece %58.

Elbette ki, her cinsiyete fırsat eşitliği sağlamak adil bir yaklaşım. Bir de madalyonun diğer yüzü var: araştırmalar bunun çok da mantıklı bir adım olduğunu gösteriyor. 

KADINLARIN ÖN PLANA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

İş hayatında cinsiyet gözetmeksizin, herkesin birbirinden farklı yetenek ve/veya yetkinliklere sahip olduğu bir gerçek. Ancak, cinsiyet bazında gerçekleştirilen çalışmalar kadınların bazı konularda daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Örneğin, kadınların daha iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösteren veriler var. Catalyst 2005 yılında cinsel önyargılar üzerine erkek ve kadın liderleri karşılaştıran bir araştırma gerçekleştirmişti. Bu çalışma destek verme ve ödüllendirme konularında kadın liderlerin farklılaştığını ortaya koyuyor. Aynı yıl, Caliper'ın yaptığı çalışmaysa kadınların daha merhametli ve takım kurma konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Caliper, takım çalışmasına ek olarak, kadınların ikna edebilme gücü ve kararlılık konusunda erkeklere göre çok daha yüksek puanlar aldığını vurguluyor. Araştırmacılara göre, kadın liderler gelişmeleri daha doğru okuyor ve tüm paydaşların görüşlerini alıyor. Bu şekilde, ikna edicilik konusunda erkek liderlere göre çok daha başarılılar.

Aynı zamanda kadın çalışanlar zorlu işleri daha çok seviyorlar. Accenture tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen araştırma, kadınların %70'inin yöneticilerinden kendi istekleriyle daha zorlu ek görevler istediğini gösteriyor. Erkeklerde bu tür taleplerin görülme oranı ise %50'den az.

Bir de iş ortamındaki hata payları ve özenlilik konusu var. University of Wisconsin-Milwaukee’den Lawrence J. Abbott’un yapmış olduğu bir çalışma, yönetiminde bir veya birden fazla kadın bulunan firmalar, yönetimi sadece erkeklerden oluşan firmalara göre %38 daha az hata yapıyor.

CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİN İŞ SONUÇLARINA DA OLUMLU ETKİSİ VAR

Bu noktalar kadınların iş hayatında ön plana çıktığı özelliklerin sadece bazıları. Araştırmalara göre erkeklerin de farklı pozitif yönleri var. Tüm bu farklılıklar adeta birbirini tamamlar nitelikte.

Keith Merron da bu konuya parmak basan kişilerden. Merron, cinsiyet çeşitliliği konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olan Barbara Annis & Associates'in kıdemli ortaklarından. Merron'a göre erkekler genel olarak lineer düşünme yapısına sahipler ve bu yüzden karşılarına çıkan problemleri daha çok detaylara odaklanarak çözüyorlar. Diğer yandan kadınlar, problemlere daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve bütünsel yöntemlerle sonuca ulaşabiliyorlar. Merron, iş hayatında bu iki bakış açısının dengede olması gerektiğini vurguluyor. Accounting Horizons Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma da bu görüşü destekler nitelikte: yönetimin farklı cinsiyetlerden oluşturulması durumunda, yönetim ekibi daha açık fikirli ve işbirlikçi olabiliyor.

Öncelikle şunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor: kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamak her şeyden önce insan hakları ile alakalı bir konu. Diğer yandan, konunun uzmanları ve araştırmalar iş hayatında "cinsiyet çeşitliliği" sağlamanın, başarıya giden yolda firmalara büyük avantajlar sunduğunu ortaya koyuyor. Kadın ve erkek doğru ve adil bir ortamda birbirini tamamlıyor. Aynen hayattaki gibi...

Kaynak: 

Women on corporate boards foster better financial reporting, study finds

How Men and Women Differ in the Workplace

A Ceo's Guide to Gender Equality