Cozmo® for Innovation

Neyi Amaçlar?

Bu workshop’umuz zaman planlarında günlük operasyonel işlerin gölgesinde kalan yenilikçi projelerin nasıl hayata geçirilebileceğine dair metodolojiler sunmayı hedefler.

 

Ne Sağlar?:

  • Katılımcılara yenilikçilik çerçevesinde nöro bilim ve konfor alanı psikolojisi konusunda temel bilgiler verilir. Bu şekilde, yenilikçiliğin ikincil planda kalmasının asıl nedeninin insanın kendisi olduğu ortaya koyulur.
  • Kutunun dışında düşünme üzerine somut bir metodoloji sunulur. Egzersizler yapılır.
  • Zaman yönetiminde geniş kitlelerce benimsenen Eisenhower Önem/Aciliyet matrisinde saklı tuzaklar ortaya koyulur. İnsan doğasına uygunluğu ile ön plana çıkan Eisenhower 2.0 metodu üzerinde durulur.
  • Geliştirilen fikirlerin karar vericilere daha doğru şekilde sunulması için bir sistem önerilir. Söz konusu sistemin fikrin hayata geçirilme sürecine olan desteği net şekilde ortaya koyulur. lar yapılır.
  • Tüm bu metodolojiler ışığında oluşturulan grupların kutunun dışında düşünerek fikirler geliştirmeleri, zaman planı yapmaları ve bunların karar verici mercilere sunulmak üzere hazır hale getirilmesi sağlanır.
  • Tüm çıktılar detaylı bir rapor halinde programı organize eden birime sunulur.

 

Workshopumuzdan Kısa Bir İçerik:

”Kendi hayatımızda ve/veya çalıştığımız kurum içerisinde yeni bir projeden sorumlu olduğunuzu düşünün. Gündelik işlerimizin yoğunluğu arasında bu gibi kurum içi girişimler genelde arka planda kalabiliyor ve gecikme yaşayabiliyor.

Bunun nedenini sorduğumuzda ise genelde benzer cevaplar alıyoruz: zaman yetmiyor, ekibimiz yeterli sayıda değil, diğer departmanlardan destek alamıyoruz, bütçemiz yetersiz, yönetim pek sahip çıkmadı projeye, vb.

Dikkatinizi çekmiştir, genelde sorunların dış faktörlerden kaynaklandığını öne sürülüyor. Ancak, şu da bir gerçek ki, bu tür süreçlerde insanın kendi içinde hiç de farkında olmadan yarattığı öznel engeller de mevcut. Ve bunların üstesinden gelmek hiç de zor değil!”

 

Bizimle Tanışmak için Hemen Temasa Geçin

Temasa Geçin