9 Maddede Harekete Geçiren Liderlik

9 Maddede Harekete Geçiren Liderlik

10/01/2019 | Emre Başkan
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

"Günümüz iş dünyasında en çok üzerinde durulan kavramlardan biri liderlik. Öyle ki, bugün birçok farklı  bakış açısı bu konuyu enine boyuna irdeleyerek bizlere iyi bir lider olmanın sırlarını vermeye çalışıyor. Biz de bu makalede 2018’de Azor olarak gerçekleştirdiğimiz iş dünyasının ilk konfor alanı araştırmasını baz alarak, ekibini konfor alanının dışına çıkarabilen ve onları harekete geçirebilen liderlik konusunda öne çıkan unsurları paylaşmayı amaçlıyoruz. (Detaylar için bkz. Harekete Geçen Bir Kurum Yaratmak)

Bugün tüm firmaların VUCA Dünyası gerçeklerinde var olmaya ve faaliyetlerini icra etmeye çalıştığını düşündüğümüzde “harekete geçme” eylemi belki de hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Zira, harekete geçen firmaların ve ekiplerin değişkenlere daha çabuk adapte olması, üssel büyüme konjonktüründe verimliliği ve üretkenliği artırması gerekiyor.

Genel Tablo

Araştırmamızda 1.455 beyaz yakalı çalışana çeşitli sorular yönelttik. Bunlardan biri de çalışanların iş hayatındaki ana motivasyonları yönünde oldu. Verilere baktığımızda beyaz yakalı çalışanların temelde “kendilerini başarılı hissetmek” istediğini gördük. Aynı kitlenin bağlı oldukları liderleri bazı başlıklar altında değerlendirmelerini de istedik. 

Liderlik kavramının kritik önemini düşündüğümüzde, katılımcıların gözünden mevcut durumun ortaya koyulduğu ortalama skorların çok tatmin edici olmadığını görmek mümkün. Yani, beyaz yakalı çalışanların bağlı oldukları liderleri vasat bulduklarını söyleyebiliriz. 

Harekete Geçiren Liderlik

Diğer yandan, araştırmamızda kullandığımız metodolojinin liderlerin hedef kitleyi harekete geçirebilmek için neler yapması gerektiğini de ortaya koyduğunu belirtmek isteriz. Bu noktada, tüm araştırma kapsamında elde ettiğimiz detaylı verileri analiz ettiğimizde 9 maddenin ön plana çıktığını söyleyebiliriz: "

İlgili resim

Kurucumuz Emre Başkan tarafından kaleme alınan bu makale 19.12.2018 tarihinde Harvard Business Review Türkiye'de yayımlanmıştır. Azor Brand & People Solutions tarafından gerçekleştirilen araştırma baz alınarak hazırlanan "9 Maddede Harekete Geçiren Liderlik" başlıklı makalemizin tamamına ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Not: HBR Türkiye özgün içerik politikası nedeniyle, söz konusu makaleler sadece hbrturkiye.com adresinde yayımlanabilmektedir.