İPUCU #12: Son Kullanıcı ile Temas Performansı Artırıyor

İPUCU #12: Son Kullanıcı ile Temas Performansı Artırıyor

24/09/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Mark Twain “Hayatınızın en önemli iki günü; doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür” diyerek, insanın anlam arayışının altını çiziyor. Bu olgu insan için o kadar önemli ki, iş hayatımızda da benzer bir arayışın içine giriyoruz. Öyle ki; bugün birçok kurum neden var olma nedenleri ve anlamlı amaçlar oluşturma üzerine farklı çalışmalar yapıyorlar. Ancak, bu projelerin bazılarının arzu edilen sonuçları vermediği de ortada…

ÇÖZÜM SON KULLANICIYLA BAĞLANTI KURABİLMEKTE

Bunun birçok farklı nedeni olsa da, en önemli eksiğin son kullanıcı ile tam anlamıyla kurulamayan temas olduğunu söylemek mümkün. Hemen bir örnek verelim…

Pennsylvania University Wharton School profesörü Adam Grant anlamın insanlara sunulan şeyde yattığını belirtiyor. Bu notkada, tüm kurumların anlamlı bir amacı olabileceğini savunan örgütsel psikoloji uzmanı Grant önemli olanın bu amacın hem kişisel hem de kurum olarak farkında olmak olduğunu vurguluyor. Bu farkındalığın da performansı dramatik şekilde artıracağının altını çiziyor.

Grant ekibi ile bu hipotezi test etmek için bir üniversitenin bağış toplayan birimi ile özel bir araştırma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, toplanan bağışlar sayesinde burs alan bir öğrenci söz konusu fonu yaratmak için gün içerisinde sayısız görüşme yapan çalışanlarla tanıştırılıyor. Burs sahibi öğrenci onlar sayesinde hayatında neler değiştiğini anlatıyor ve ekipten gelen soruları yanıtlıyor.

Bu buluşma sonrasında, burs için fon toplamakla görevli ekibin performansı nasıl etkileniyor dersiniz? Burslu öğrenci ile tanışanlar, tanışmayanlara göre potansiyel bağışçıları ikna etmek için yüzde 142 daha uzun zaman harcıyor ve yüzde 171 oranında daha fazla fon toplama başarısı gösteriyor.

Sonuç olarak; bir çalışan, son kullanıcının hayatına nasıl bir katkı sunduğunu net şekilde anlayabildiğinde, işini daha kolay anlamlandırabiliyor. Bu da performansını olumlu etkiliyor. 

Azor Brand & People Solutions

Kaynak: Emiliy Esfahani Smith; How to Find Meaning in a Job That Isn’t Your True Calling; Harvard  Business Review; 2017.