İPUCU #4: Daha Verimli Bir Beyin Fırtınası İçin Ne Yapmalı?

İPUCU #4: Daha Verimli Bir Beyin Fırtınası İçin Ne Yapmalı?

16/07/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Beyin fırtınaları iş dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri. Hayatımızın o kadar içinde ki, büyük ihtimalle birçoğumuz kariyerimiz boyunca kaç kere böyle bir toplantıya veya çalıştaya dahil olduğumuzu hatırlamayız bile.

Yine de beyin fırtınaları süreçleri, beklentileri karşılayacak kadar verimli geçmeyebiliyor. Bunun pek çok sebebi olsa da, en çok ön plana çıkan problemlerden biri hiyerarşik yapı diyebiliriz. Örnek olarak; fikirlerin özgürce uçuşması gereken böyle bir toplantıda üst seviyeden birinin bulunduğunu ve her fikir hakkında düşüncelerini anlık olarak paylaştığını varsayalım. Bu yöneticimizin aynı zamanda eleştirel yaklaşımının da ağır bastığını düşünelim. Böyle bir ortam, fikir üretmesi gereken katılımcıların eleştiri yağmuruna tutulmamak için kendilerini geri çekmelerine sebep olabilir. Hatta bazılarımız, "uçuk" fikirlerimizi paylaşmaktan bile imtina edebiliriz. Halbuki, verimli bir beyin fırtınası için böyle farklı düşüncelere ihtiyaç yüksektir.

Bu konu özelinde sosyal medya üzerinden yaptığımız mini anketin sonuçları da söz konusu durumu destekler nitelikte. Katılımcıların %80'i böyle bir ortamın beyin fırtınasındaki verimi düşürebileceğine inanıyor. Hal böyle olunca, biz de sizlere bu gibi problemlerin önüne geçmenizi ve beyin fırtınası oturumlarınızın verimini artırmanızı sağlayacak bir ipucu hazırladık: Beyin fırtınasını anonimleştirin!

Nasıl mı? Toplantının moderatörü katılımcılardan fikirlerini isimsiz şekilde bir kağıda yazmalarını ve elindeki kutuya atmalarını talep eder. Fikirler toplandıktan sonra, moderatör tüm kağıtları bir sunum dosyasına aktarır ve yine isimsiz olacak şekilde perdeye yansıtır. İlk aşamada, herkes söz konusu fikir hakkında düşüncelerini aktarır. Sonrasında da, fikrin kime ait olduğu tahmin edilmeye çalışılır. Doğru tahminde bulunanlara temsili, küçük bir hediye verilir. Bu bir parça çikolata bile olabilir!

Bu şekilde ilerlenmesi durumunda, fikirlerin sahipleri bilinmediği için insanlar daha kontrollü ve makul eleştiri geliştirme eğilimi gösteriyor. Ayrıca, oyunlaştırma tekniği ile zenginleştirilen böyle bir ortamda katılımcıların daha eğlenceli şekilde çalışması destekleniyor. Bu da, toplantı veriminin daha da fazla artmasını sağlıyor (Bknz: İPUCU #2: Kahkahası Bol Toplantılar Performansı Artırıyor )

Azor Brand & People Solutions