İPUCU #2: Kahkahası Bol Toplantılar Performansı Artırıyor

İPUCU #2: Kahkahası Bol Toplantılar Performansı Artırıyor

02/07/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Eğlencesi ve gülüşmesi bol bir toplantı sizin için ne ifade ediyor? Ciddiyetten uzak bir ortam mı?

Lütfen bir daha düşünün... Zira; Joseph A. Allen (University of Nebraska) ve Nale Lehmann-Willenbrock (VU University Amsterdam) bir araştırma gerçekleştirdiler. Çalışmaları boyunca 54 ayrı ekibe mercek tutarak, eğlenceli ve bol gülüşmeli bir ortam yaratılmasının ekip performansı açısından etkilerini irdelediler.

Araştırmada, şakalaşmanın ve gülmenin desteklendiği (eğlenceli etkileşim) toplantılara dahil olan ekiplerin soru sorma ve yeni fikirleri dile getirme gibi konularda daha rahat davrandıkları gözlemlendi. Bunun sonucu olarak da böyle bir atmosferde toplantı yapan grupların hedeflerine ulaşma konusunda performanslarının arttığı vurgulandı.

Azor Brand & People Solutions

Kaynak: How Fun Are Your Meetings? Investigating the Relationship Between Humor Patterns in Team Interactions and Team Performance