İPUCU #23: Pozisyonlar Arası Kopukluk Süreçleri Tehdit Ediyor

İPUCU #23: Pozisyonlar Arası Kopukluk Süreçleri Tehdit Ediyor

10/12/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Kurumlardaki en çok şikayet edilen unsurlardan biri organizasyon içinde oluşan silolar. Diğer yandan, Azor olarak gerçekleştirdiğimiz bir araştırma, genelde departmanlar ya da fonksiyonlar bazında oluşabilen bu gruplaşmalara başka bir boyut ekler nitelikte.

Çalışmamızda, özellikle krizin getirdiği belirsizlik ortamıyla beraber problemlerin çözülmesi için ağırlıklı müdür ve üstü pozisyonların çalıştıklarını görebiliyoruz. Bu noktada, müdür yardımcısı ve altı pozisyonların iyileşme yolundaki bu gibi süreçlere dahil edilmediklerini ve kendilerini daha kaygılı hissettiklerini gözlemliyoruz. Hal böyle olunca, ağırlıklı uygulamadan sorumlu olan pozisyonlara karşılık gelen iş insanlarının:

  • Belirsizlik ortamında, genel fayda yerine bireysel faydaya odaklanma;
  • Kurum içerisindeki pozisyonlarını sağlama almaya çalışma; 
  • Yaptıkları işi anlamlandıramama;
  • Dolayısıyla, verimden düşme, üretkenlikten uzaklaşma gibi eğilimler gösterebileceğini söyleyebiliriz.

 

NE YAPMALI?

Kurumların, söz konusu kopukluğu ortadan kaldırmak için daha kapsayıcı yaklaşımlar izlemesinde fayda olabilir. Örneğin, tüm ekibin dahil olduğu ve kurumdaki gelişmelerin, planların paylaşıldığı toplantılar düzenlenebilir. Aksi takdirde, üst pozisyonların masa başında çalıştıkları çözümlerin ve projelerin uygulayıcı ekipler tarafından hayata geçirilmesi süreçlerinde problemler yaşanabilir. Evdeki hesap, çarşıya uymayabilir.

Azor Brand & People Solutions

Kaynak: Emre Başkan; Belirsizlik Ortamında Konfor Alanı Denklemi; Harvard Business Review Türkiye; Kasım 2019.