İPUCU #40: Cesaretlendirme ve Ödüllendirme Arasındaki Kritik Fark

İPUCU #40: Cesaretlendirme ve Ödüllendirme Arasındaki Kritik Fark

14/04/2020 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Ödüllendirme programları insan yönetimi sürecinde kurumlar tarafından özel olarak ele alınan unsurlardan biri. Diğer yandan, aynı yaklaşımı cesaretlendirme yaklaşımı için göremiyoruz. Bunun temel nedeninin cesaretlendirme kavramının doğru anlaşılmaması ve öneminin fark edilmemesi olduğunu söyleyebiliriz.

CESARETLENDİRME vs. ÖDÜLLENDİRME

Bu iki kavramı daha iyi anlayabilmek ve aralarındaki önemli farkı görebilmek için gelin bu kelimelerin kök anlamlarına odaklanalım.

CESARET kelimesi TDK tarafından şu şekilde tanımlanmış durumda: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. CESARETLENDİRME ise yüreklendirmek, cesaret vermek anlamına geliyor.

ÖDÜL ise "bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfât" olarak tanımlanmış.

Özet olarak, cesaretlendirme kavramı bir insanı harekete geçirebilme ve bu harekete devam edebilmesini destekleme sürecinde ön plana çıkıyor. Ödüllendirme ise, eğer o kişi söz konusu sürecin sonunda başarılıysa gündeme geliyor. 

Şu da bir gerçek ki, insanın hormonal yapısı potansiyel ödülleri düşündüğünde harekete geçiş süreçlerini kolaylaştırabiliyor. Ancak, bu eylem hali sürdürülebilir olmayabiliyor. Örneğin; Carol Dweck'in Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği bir araştırma, zorlu bir süreç sonrasında sonuç bazlı ödüllendirilen kişilerin yeni meydan okumalara sıcak yaklaşmak istemediğini ortaya koyuyor. Buna karşılık olarak, sonuç üzerinden değil de süreçte gösterilen çaba üzerinden takdir edilenlerin yeni meydan okumalara daha istekli yaklaştıkları görülüyor. Hatta bu çalışma süreçlerde gösterilen çabanın ödüllendirilmesini, bir başka deyişle bir cesaretlendirme politikası olarak ele alınmasını da gündeme getiriyor.

Sonuç olarak, bu iki kavram da olumlu hormonlarımızı harekete geçirse de temelde rolleri farklı... Eğer, asıl konu yeni bir şey deneyebilmek ve konfor alanlarımızın dışına çıkabilmekse sahnenin yıldızı cesaretlendirme oluyor. Yenilikçilik kültürünü benimsemek ve belirsizlik ortamlarıyla daha kolay başa çıkmak istiyorsak kurumlarımızda cesaretlendirmenin de aynen ödüllendirmede olduğu gibi özel olarak ele alınması ve liderlerin bu konuda çeşitli formasyonlardan geçirilmesi gerekiyor.

Unutmayın; cesaret ilk adımdır, ödül sonuca ulaşınca gelir.

Azor Brand & People Solutions