İPUCU #8: Grafik Kullanımı İkna Sürecini Kolaylaştırıyor

İPUCU #8: Grafik Kullanımı İkna Sürecini Kolaylaştırıyor

22/08/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Yaptığınız sunumlarda, sunduğunuz projelerde ya da problemlere ürettiğiniz çözümlerin iletişimini kurarken grafik kullanıyor musunuz?

Araştırmalar kullanmanız durumunda ikna kabiliyetinizin artacağını ortaya koyuyor!

Cornell Üniversitesi'nden Aner Tal ve Brian Wansink, 2014 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmada insanın bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere geliştirilen bir ilacın araştırma sonuçlarını iki ayrı gruba sundular. İlk gruba sadece yazılı bir metin vererek onların ilacın etkinliği konusunda ikna etmeye çalıştılar. Sonuç ne oldu derseniz, katılımcıların yüzde 67'si ikna olduklarını belirtti.

İkinci grupla da, yazılı metnin aynısını hali hazırda kaleme alınmış bazı rakamları grafikleştirerek paylaştılar. Araştırmacılar; grafikler, yeni bir bilgi sunuyor olmamasına rağmen katılımcıların ikna olma oranının yüzde 97'ye yükseldiğini tespit ettiler.

Sizce bunun nedeni ne olabilir? Grafiklerin yazılı metinleri algılamayı kolaylaştırması mı?...

Tal ve Wansink'e göre bunun nedeni grafiklerle desteklenen bir metnin, okuyan tarafından bilimsel dayanağı olan bir içerik olarak algılaması... Araştırmacılara göre toplum içerisinde bilime duyulan saygı, bu gibi durumlarda insan zihnindeki düşünsel bir tuzak olarak karşımıza çıkıyor.

Azor Brand & People Solutions

Kaynak: Aner Tal and Brian Wansink; Blinded with science: Trivial graphs and formulas increase ad persuasiveness and belief in product efficacy; Public Understanding of Science, 2016, Vol 25(1), 117-125.