LEGO ile Remote Working As a Team

LEGO ile Remote Working As a Team

30/11/2020 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

LEGO'nun Türkiye, İsrail ve Yunanistan'dan sorumlu uluslararası ekibiyle çok keyifli bir oturum gerçekleştirdik.

Odak noktamız uzaktan çalışma ortamında takımdaşlığı nasıl koruyabileceğimiz ve nasıl geliştirebileceğimiz olsa da, tüm çalışmanın merkezine "insanı" koyabilmek adına öncelikle nörobilim, hormonlarımız ve konfor alanı psikolojisi gibi kavramları inceledik. Bu bilgiler ışığında ise VUCA veya TUNA diye de adlandırılabilen belirsizlik ortamının insan üzerindeki etkilerini irdeledik. Çıkarımlarımızı iş dünyasından örneklerle pekiştirdik.

Bunu takip eden süreçte ise takımdaşlığa farklı bir bakış açısıyla yaklaştık. Takımdaşlık konusundaki bazı tanımların ve anlayışların en kadar eski ve sığ kalabildiğini örnekler üzerinden irdeledik. Bunların iş dünyasındaki karşılıklarını tartıştık. Takım kavramının özünü anlayabilmek için "insan bir takıma neden ihtiyaç duyar" sorusu üzerinde durduk ve bilimin desteği ile somut cevaplar ürettik. Böylece, VUCA ortamında var olmaya çalışan iş insanlarının takımdan beklentileri ve bu kavrama dair ihtiyaçları üzerinden uzaktan çalışma döneminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini somut adımlar halinde ortaya koyduk.

Sonuç olarak; bilimin sunduğu ışıkla iş dünyasını aydınlatmaya ve pratik, uygulanabilir adımlarla uzaktan çalışma ortamında takımdaşlığı kuuvetlendirmeye odaklandık.

Bizler, "LEGO over EGO" mottosunu benimsemiş LEGO TIGR ekibiyle bu çalışmayı gerçekleştirmekten büyük zevk aldık. Soruları, yorumları ve katılımlarıyla bu oturuma değer katan tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

Azor Brand & People Solutions

Detaylı Bilgi Talep Edin:

1500 / 0

Adres
AND Kozyatağı Plaza İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10-12 Ataşehir / İstanbul*Doldurulması zorunludur