Organizasyonların Alt Kademelerinden Gelen Önemli Sinyal

Organizasyonların Alt Kademelerinden Gelen Önemli Sinyal

12/02/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Organizasyon piramitlerinin en geniş kısmının giriş pozisyonlarına ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna ek olarak, tüm vizyoner firmaların yeni jenerasyonlardan beklentisinin çok yüksek olduğunu, bu kitlelere daha üniversite tahsilleri sırasında temas etmeye çalıştıklarını ve bu yolda kayda değer oranda bütçe ayırdıklarını da görebiliyoruz. Hatta, bazı firmaların yeni jenerasyon penetrasyonunu artırmak üzere işgücü devir oranlarını stratejik olarak artırdıklarına da şahit oluyoruz.

Diğer yandan; Azor olarak yaklaşık 1.500 beyaz yakalının katılımı ile gerçekleştirdiğimiz iş dünyasının ilk konfor alanı araştırmasına göre giriş pozisyonundaki çalışan memnuniyetinin pek de iç açıcı olmadığına dair önemli sinyaller var (Detaylar için bknz. Harekete Geçen Bir Kurum Yaratmak). 

Genel Memnuniyet Ortalamalarını Aşağı Çeken Kitle

Tüm katılımcılarda çalışılan firmadan genel memnuniyet ortalama puanı 61 iken, bu ortalamanın giriş pozisyonundaki beyaz yakalılarda 58’e düştüğünü görüyoruz. Diğer pozisyonlarla karşılaştırıldığındaysa, mercek altındaki genç kitlenin grafikte gösterilen 3 bileşende de genele göre en düşük ortalama puanlara sahip olduğunu da belirtmek isteriz. Buna ek olarak, uzman yardımcısı unvanına sahip çalışanların beklentilerini vasat derecede karşılayan firmalarda çalıştıklarını düşündüklerinin altını çizmek isteriz.

Ana Motivasyonu Desteklemeyen Ödüllendirme Politikaları

Araştırmamıza göre giriş pozisyonundaki beyaz yakalıların iş hayatındaki en büyük ana motivasyonu “kendini başarılı hissetmek”. Bunu takip eden en yakın 3 motivasyonun maddiyat ve statü ile ilgili hususlar olduğunu düşündüğümüzde, söz konusu hedef kitlenin kendini gerçekleştiremediği bir ortamı finansal havuçlarla çok rahat terk edebileceğini söyleyebiliriz. 

Buna karşılık, söz konusu hedef kitlenin çalıştıkları firmaların ödüllendirme sistemlerine güven duymadıklarını belirtmek isteriz. Zira uzman yardımcıları genel anlamda ödüllendirmenin yapılmadığına, yapılsa da adil uygulanmadığına inanıyorlar. Bu veriler, bir önceki paragrafta vurguladığımız koşullarda giriş pozisyonundaki beyaz yakalı çalışanların firmasından ayrılma kararı vermesinin olasılığını artırıyor.

Uzman Yardımcılarının Konfor Alanı Haritası (COZMO®MAP)

 

Unvan bazında beyaz yakalı çalışanların konfor alanı haritalarını (Cozmo®Map) karşılaştırdığımızda Uzman Yardımcısı pozisyonundaki çalışanların iş dünyasındaki en küçük konfor alanına sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu aynı zamanda, söz konusu kitlenin diğerlerine göre görece daha stresli olduğu anlamına da geliyor. Diğer yandan, mercek altına aldığımız kitlenin beyaz yakalılar arasındaki en yüksek kaygı alanına sahip olduğunu da belirtmek isteriz. (Konfor Alanı fazlarının iş hayatına nasıl etki ettiğini detaylıca incelemek isterseniz İş Dünyasının “Konfor Alanı” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.)

Özetle; uzman yardımcılarının çalıştıkları firmadan memnuniyetleri göreceli olarak düşük. Ayrıca, mevcut yapılar onların iş hayatındaki ana motivasyonlarını birebir beslemiyor. Tüm bunların bir sonucu olarak da, organizasyonlar içindeki en yüksek kaygı oranına sahip bu grup, duygusal bir çöküş yaşayabilir gibi gözüküyor.

Neden Önemli?

Söz konusu kitle, piramidin tabanını oluşturduğundan organizasyondaki en yüksek nüfusa sahip. Bu noktada, bu kişilerin memnuniyetsizlikleri, negatif görüşleri tüm firmanın ortalamasını etkiliyor. Diğer yandan, bu kitle en fazla gelişim yatırımının ve emeğinin verildiği gruba karşılık geliyor. Buna karşılık, bu unvandaki çalışanların kendilerince haklı nedenlerle gelişim planlarını göz ardı ederek, iş hayatına dair farklı arayışlara girme olasılıklarının yüksek olduğunu da görüyoruz. Her şey bir yana; organizasyonun tabanı üst pozisyonların oluşturduğu stratejilerin uygulanması ve hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor. 

Tüm bu unsurları göz önüne aldığımızda; firma içerisinde bu kadar kritik öneme sahip ve geleceğin liderleri olmaya aday kitlenin duygusal bir tatmin yaşayamıyor olmasının hem firmanın günlük hayatını hem de geleceğini etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Bu noktada hepimizin bu pozisyondaki çalışanların memnuniyetini nasıl artırabileceğimizi ve nasıl daha kolay harekete geçerek potansiyellerini ortaya koyabileceklerini düşünmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın en etkili yolu da, söz konusu hedef kitlenin konfor alanı haritasını (Cozmo®Map) detaylı şekilde incelemekten geçiyor.

Bu ay, sizlere piramidin temelini oluşturan geniş kitlenin memnuniyetsizliklerinden bahsettik. Gelecek ayki makalemizde, yine araştırmamızdan derleyeceğimiz detaylı verilerle söz konusu problemleri nasıl çözebileceğimizi paylaşacağız. 

Sevgi & Saygıyla;

Emre Başkan

Kurucu

 

Bu makale 23.01.2019 tarihinde Harvard Business Review Türkiye'de yayımlanmıştır. Orijinal makale için tıklayabilirsiniz.