Stratejik Kalibrasyon Neden Bu Kadar Önemli?

Stratejik Kalibrasyon Neden Bu Kadar Önemli?

06/12/2015 | Emre Başkan
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

2015 sona ererken, birçok firma yeni yıl hazırlıklarına devam ediyor. Kısa-orta-uzun vadeli hedefler belirleniyor ve hedeflere ulaşabilmek için çeşitli projeler geliştiriliyor. Çalışmaların sonunda onlarca proje kalemi ortaya çıkabiliyor. Tüm bunlar KPI'lara işleniyor ve takvimler yeni yılı gösterdiğinde hummalı proje çalışmaları başlıyor. Bu tür çalışmaların firmaları daha da ileri götüren unsurların başında geldiğini kabul etmemek mümkün değil. Diğer yandan, küçük dokunuşlarla bu gibi süreçlerin verimini artırmak, daha somut ve başarılı sonuçlara ulaşmak da mümkün.

Stratejik Kalibrasyon (Strategic Alignment) firma içi birimlerin birkaç çatı hedefe odaklanarak, kendi aralarında koordineli şekilde ilerlemelerini sağlamak anlamına geliyor. Bu yaklaşım, yukarıda bahsettiğimiz süreçlerdeki verimi artırmayı ve çıktıların daha büyük değerler ortaya koymasını hedefliyor. Öyle ki, Torben Rick bu kavramı firmaların daha büyük başarılara ulaşabilmelerini sağlayan tutkal olarak görüyor. Rick, stratejik kalibrasyonun olmadığı firmalarda en iyi stratejik planların bile tam anlamıyla hayata geçirilemeyeceğini ekliyor.

STRATEJİK KALİBRASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Stratejik planların hazırlandığı süreçlerde genel olarak firma departmanlarından yeni yıl için projeler üretmeleri isteniyor. Tüm bu projeler hazırlandığında ise onlarca fikir havalarda uçuşuyor. Böyle bir süreçte Stratejik Kalibrasyonun sağladığı faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Bu kadar projeyi hayata geçirmek hiç de kolay değil. Her şey bir yana, bu projelerin sadece takip edilmesi bile oldukça zor ve zaman alıcı bir iş kalemi. Stratejik Kalibrasyon, firma birimlerinin çalıştıkları fikirlerin birkaç çatı proje altında toplarlanmasını sağlıyor. Bu şekilde insanların odaklanacakları kalemler sayısal olarak azalıyor. Proje takip süreçlerinde de zaman yükü ortadan kalkıyor.
  • Normal olarak, her departman kendi açısından önemli bulduğu proje önerileri sunuyor. Stratejik Kalibrasyon'un bir meyvesi olan çatı projeler, her departmanın farklı projelerini içinde barındırıyor ve toplam değer önermesini artırıyor. Diğer bir deyişle, birleştirilen parçalar daha büyük bir resme ulaşılmasını sağlıyor.
  • Normal süreçlerde, her departman kendi projesini diğer projelere göre daha önemli ve öncelikli görüyor. Bunun sonucu olarak da, ağırlıklı olarak kendi projelerine odaklanıyorlar. Stratejik Kalibrasyon, departmanlara iç müşteri kavramını aşılıyor. Çatı projeler sayesinde departman projelerinin çıktıları diğer birimlere girdi olarak sunulabileceğinden, her birim kendi fikirleri kadar diğer departmanların kendilerinden beklentilerini ön plana almak durumunda kalıyor.
  • Stratejik Kalibrasyon sürecinde şeffaf bir çalışma zemini oluşturuluyor ve departmanlar arası güven konusunda da gelişmeler sağlanabiliyor.

Bunlar genel olarak Stratejik Kalibrasyon kavramının firmalara sunduğu faydalar olarak sıralanabilir. Ancak, her firmanın farklı bir dünyası olduğunu da unutmamak lazım. Önemli olan, firmaların sektörleri, stratejileri, değerleri ve problemleri göz önüne alınarak tasarlanmış süreçler yaratmak. Bu şekilde, toplam değeri artıran stratejiler üretmek ve tüm firmanın ahenk içinde hep beraber hareket edebilmesini sağlamak mümkün.