Süreçlerde İnovasyon İçin Anahtar Kelime:  Empati

Süreçlerde İnovasyon İçin Anahtar Kelime: Empati

02/09/2015 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Bir önceki yazımızda Gary Hammel'ın ilham verici yenilikçilik yaklaşımını sizlerle paylaşmıştık. İnovasyon İçin İnsan Odaklı Tasarım ve Empati Gerekiyor başlıklı yazımızda ürün ve markaların başarılı bir inovasyon gerçekleştirebilmesi için basit bir yol üzerinde durmuştuk. İnovasyonun sahada başladığını ve söz konusu ürünü kullanan/hizmeti alan kişilerin birebir izlenmesi gerektiğini belirtmiştik. Tüm bunları yaparken de yüksek bir empati ile analizlerin yapılmasının önemini vurgulamıştık.

Diğer yandan, inovasyona konu olan tek şey ürünler veya hizmetler değil. Firma süreçlerinde atılacak inovatif adımlar karlılık ve verimlilik oranlarında ciddi gelişme sağlayabiliyor. Ayrıca, hedef kitlenize sunduğunuz ürünün veya hizmetin daha büyük değerler sunabilmesini de mümkün kılıyor.

Peki firmaların süreçlerinde başarılı inovasyon için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu sorunun cevabı ürünler için olanla benzer: İnsan Odaklı Tasarım ve Empati.

NEDEN?

Firma ici süreçleri insanlar planlıyor ve/veya hayata geçiriyor. İnsan beynine bilimsel açıdan baktığımızda karmaşık problemleri çözebilecek bir neokortekse sahip olduğunu görüyoruz. Ancak, elimizdeki bir diğer veri ise karmaşanın insan beynini yorduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Karmaşık süreçlerde yorulan beynimiz hata payını artırıyor ve bizleri verimsizliğe itiyor. Hatta, hep aynı karmaşa içerisinde debelenen insanların çalışma şevki ve memnuniyeti de kırılabiliyor. Kısacası, karmaşık süreçler risk taşıyor.

NASIL?

İnsan odaklı ve empati içeren yenilikçi süreç tasarımları için organizasyonunuza aşılamanız gereken temel bir bakış açısı var: her departmana kendi firmalarını yönettiklerini hissettirmek ve bu yönde bazı sorumluluklar vermek.

Organizasyonunuz içerisinde yer alan her departman başlıbaşına ayrı bir firma gibi düşünülmeli. Örneğin, İnsan Kaynakları departmanı bir hizmet firmasıdır. Bu firma kendi alanında farklı hedef kitlelere hizmet vermektedir. Bunlara iş veren/yönetim, diğer departmanlar/çalışanlar ve organizasyon dışında bulunan potansiyel yetenekler gibi genel örnekler verilebilir. (Bu kitleleri de alt kırılımlara ayırmak mümkün)

İnsan Kaynakları departmanının tasarlayacağı/yöneteceği süreçlerin her biri bu hedef kitlelerin özellikleri/ihtiyaçları iyi anlaşıldıktan sonra planlanmalıdır ve olabildiğince basit olmalıdır. Basit olmalıdır ki hata payı artmadan, verimli ve rahat şekilde kullanılabilsin. Tam bu noktada da empati devreye giriyor. Kendi yaşamınızı idame ettirmek için kullanmak zorunda olduğunuz komplike örnekleri düşünün. Buradaki örnekleri bir yere not edin ve kendi tasarladığınız süreçlerde bu gibi zorluklara yer vermeyin.

Departmanınızla temasta bulunan ve tasarladığınız süreçlerin dokunduğu kişilerin böyle zorluklar çekip çekmediğini anlayabilmek için de onları kullanım sırasında gözlemleyin ve fikirlerini alın. Sonrasında onlara daha basit neler sunabileceğinizi düşünün. Bu süreci yılda birkaç kere tekrarlayın. Tekrarlayın ki, canlı olan süreçleriniz ve her gün yeni bir ihtiyaca cevap verebilecek kadar güncel olabilsinler.

AKLIMIZDA BULUNDURMAMIZ GEREKEN SORULAR

İnovasyon yaklaşımıyla doğru süreçler tasarlayabilmek için aynen ürün tasarımında olduğu gibi Gary Hamel'ın kulağımıza küpe olmasını öğütlediği şu iki soruyu kendinize sormaya devam edin:

1- Müşterilerimizi (diğer departmanları) hangi ufak tefek düşüncesizliklerimizle taciz ediyoruz ve bunları nasıl değiştirebiliriz?

2- Hemen hiçbir ilave maliyete yol açmadan, müşterilerimize (diğer departmanlara) ne gibi beklenmedik hoşluklar sunabiliriz?

 Bu basit felsefi değişimle sürdürülebilir, yenilikçi ve canlı sistemleri firmanıza entegre etmeniz mümkün.

 

Kaynak: Gary Hamel'ın "What Matters Now?" adlı eserinden esinlenilmiştir.