Türkiye İş Yaşam Dengesi Endeksi'nde Sonuncu Sırada!

Türkiye İş Yaşam Dengesi Endeksi'nde Sonuncu Sırada!

13/07/2015 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

OECD'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği İş Yaşam Dengesi Araştırması'nın sonuçlarına göre Türkiye oldukça kötü durumda.

Verilere göre "haftada 50 saat ver üzeri çalışan insan yüzdesinin" ortalaması OECD ülkelerinde %13 iken, bu oran Türkiye'de %41 olarak kayda geçmiş durumda. Bu endekste ilk üç sırayı paylaşanlar şöyle: Rusya (%0,2), Hollanda (%0,04) ve İsveç (%1,1). Türkiye'nin sonuncu olduğu endekste sondan ikinci sırada %28,8 oranı ile Meksika bulunuyor. Özet olarak, Türkiye ortalamanın oldukça altında seyrederken aslına bakılırsa ortalamayı da ciddi anlamda bozuyor. Zira, OECD ülkelerindeki sıralamaya göre medyan %7!

Türkiye özelindeki verilere daha derinlemesine bakıldığında erkeklerin iş yaşam dengesi konusunda kadınlara göre daha zor durumda olduğu dikkatleri çekiyor: Türkiye, erkekler, % 45 - Türkiye, kadınlar, %31.

İş Yaşam Dengesi Endeksi'nin ortaya koyduğu rakamların iyi yaşam, sağlık, depresyon, yüksek derecede stres, toplum içi stres, adelet ve eşitlik v.b. kavramlarla ilişkili olduğunu düşündüğümüzde ülkemizin üzücü bir noktada olduğunu söylemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada genel olarak devletin aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çalışanların haklarını koruyan bazı düzenlemelere gitmesi bekleniyor. Diğer yandan bu araştırma, firmaların iş veren markası olma yolunda atabileceği adımlar hakkında da somut bilgiler veriyor.

 

Kaynak: OECD