VUCA Dünyası ve Konfor Alanı

VUCA Dünyası ve Konfor Alanı

03/01/2016 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Yeni dünya düzeni, sadece politikacıların üzerinde durduğu bir konu değil. İş dünyası da, içinde bulunduğu sistemi en doğru şekilde anlamaya, bu nedenle de çeşitli tanımlamalar yapmaya çalışıyor. Belki de, günümüzü en iyi anlatan tanımlamalardan biri de " VUCA Dünyası ".

VUCA ilk olarak 1990'larda askeri stratejilerde kullanılan bir kısaltma olarak literatürdeki yerini almıştı. Bu terimin açılımı İngilizce'de şu kelimelere karşılık geliyor: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Türkçe karşılığı ise şöyle: hızla dalgalanan-değişen, kesinlikleri olmayan,  karmaşık ve belirsiz. Kısaca, VUCA kavramı kaygan zemine sahip, her şeyin kontrolümüz altında olmadığı bir ortama karşılık geliyor.


Böyle bir dünyada firmaların başarılı olmak için yapmaları gereken yegane şeyin adaptasyon güçlerini ve esnekliklerini artırmak, değişime etkin aksiyonlarla ayak uydurmak olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, yeni dünya düzeninde firmaların hayatta kalabilmek ve başarıya ulaşmak için konfor alanlarının dışına çıkabilecek cesareti göstermesi gerekiyor. Çünkü, konfor alanı yaklaşımı durağan, statükoyu koruyan, edilgenliğe karşılık gelen bir kavram ve mevcut durumu savunma stratejisi olmanın ötesine geçemiyor.