İnovasyon ve Hataların Değeri

İnovasyon ve Hataların Değeri

19/10/2015 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

İnovasyon kavramı çok hassas bir konu. Herkesin kafasında olumlu bir anlama karşılık gelen bu terim organizasyonlara fayda sağlayacağına bazı noktalarda zarar verebiliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise inovatif ekosistemi yaşatacak süreçlerin oluşturulmamış olması.

Firmaların inovasyonu destekleyen süreçler yaratabilmesi için üzerinde durması gereken birçok husus olsa da Anthony, Duncan ve Siren yaptıkları bir çalışmada çok yaygın bir hataya dikkat çekiyor: hataların cezalandırılması.

Anthony ve arkadaşları akademik kaynakların inovasyonların birçok deneme yanılma sonrasında hayata geçtiğine dikkat çekiyor.  Ancak, dünya geneline baktığımızda çoğu firmaların çalışanlarını hataları nedeniyle cezalandırdığını görüyoruz. Hatalara ayıp gözüyle bakılan bir konjonktürde ise çalışanlar kariyerlerini riske sokmamak için kendilerini güvende hissedecekleri adımlar atmayı tercih ediyorlar.

NE YAPMAK GEREKİYOR

Araştırmalar, kendini güvende hisseden ve net hedefler verilen insanların daha verimli çalışabildikleri gösteriyor. Bu yüzden firmaların her başarısız denemenin bir değer olduğunu savunmaları önem arz ediyor. Aslına bakılırsa, bu yaklaşım yeni değil. İnovasyon denince ilk akla gelen isimlerden olan Thomas Edison'un konuda söylediği çok ünlü bir sözü hatırlatmak isteriz:

" Olumsuz sonuçlar, tam da istediğim şeylerdir. Benim için olumlu sonuçlar kadar değerlidirler. Bir işi en iyi yapan cihazı icat edebilmek için, önce o işi yapamayan cihazları bulmak gerekir. "

Diğer yandan şunu da kabul etmek lazım; iş hayatında yapılan veya tekrarlanan bazı hataların tabii ki görmezden gelinmemesi gerekiyor. Burada ihtiyaç duyulan çalışanların net bir şekilde algılayabildiği, basit, adil ve şeffaf tanımlamaların olması. Ancak, konu inovasyon ve yeni bir ürün/hizmet/süreç geliştirme olunca firmaların çalışanlarına güvenli bir ortam sağlayarak, onları konfor alanlarının dışına çıkma konusunda motive etmeleri gerekiyor.

Kaynak:  "The 6 Most Common Innovation Mistakes Companies Make"