İPUCU #14: Takdir Mekanizmaları, Liderlik ve Çalışan Memnuniyeti

İPUCU #14: Takdir Mekanizmaları, Liderlik ve Çalışan Memnuniyeti

08/10/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

David Sturt ve ekibinin gerçekleştirmiş olduğu küresel araştırmalar takdir mekanizmalarındaki zaman/frekans ve çalışan memnuniyeti korelasyonunu irdeliyor. Buna göre çalışanlar, kurumlarındaki takdir mekanizmalarının yapılarına ve takdir edilme frekanslarına göre yöneticileriyle olan ilişkilerini ve memnuniyetlerini farklı şekilde yorumlayabiliyorlar.

Gelin 4 maddede araştırmanın detaylarını hep beraber inceleyelim.

1- Sturt ve çalışma arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları bir çalışmaya göre takdir mekanizmaları güçlü olan kurumlarda çalışan iş insanları, diğer gruba göre yöneticileriyle daha güçlü bağları olduğuna inanıyor.