Kahkahası Bol Toplantılarda Ekip Performansı Artıyor

Kahkahası Bol Toplantılarda Ekip Performansı Artıyor

02/03/2015 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Her firmada toplantılarda yüksek enerjileriyle katılımcıları güldüren insanlar vardır. Bu kişiler bazıları tarafından sevilirken, ciddiyetten uzak olmak, dikkatleri dağıtmak ve dolayısıyla ekip performansı konusunda negatif etkiler yaratmak konusunda eleştiriler de alabilirler.

Joseph A. Allen (University of Nebraska) ve Nale Lehmann-Willenbrock (VU University Amsterdam) bir araştırma gerçekleştirdiler ve bu konuya bir açıklık getirdiler. 54 ayrı ekibin incelendiği bu çalışmada gerçekleştirilen toplantılarda eğlenceli ve bol gülüşmeli bir ortam yaratılmasının ekip performansı açısından etkileri irdelendi.

Araştırmada, şakalaşmanın ve gülmenin desteklendiği (eğlenceli etkileşim) toplantılara dahil olan ekiplerin soru sorma ve yeni fikirleri dile getirme gibi konularda daha rahat davrandıkları gözlemlendi. Bunun sonucu olarak da böyle bir atmosferde toplantı yapan grupların hedeflerine ulaşma konusunda performanslarının arttığı vurgulandı.

Diğer yandan, eğlenceli etkileşimin var olmadığı toplantıların ekip performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı not edildi.

 

Kaynak: How Fun Are Your Meetings? Investigating the Relationship Between Humor Patterns in Team Interactions and Team Performance