Takdir Mekanizmaları ve Zamanlama

Takdir Mekanizmaları ve Zamanlama

14/02/2016 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Firmalar çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için çeşitli takdir/ödüllendirme mekanizmaları kullanıyor. Yöntemler konusunda gerçekleştirilen araştırmalar, bizlere aşağıdaki ipuçlarını veriyor:

  • Yöneticinin el yazısıyla kaleme alınan bir takdir yazısı, e-mailden gönderilen takdir yazısından daha fazla etki yaratıyor.
  • Birebir takdir edilmek yerine, çalışanın eş değer pozisyonundaki kişilerin bulunduğu daha geniş bir grubun içerisinde takdir edilmesi etkiyi artırıyor.
  • Çalışanın halka açık bir organizasyonda onurlandırılması en büyük etkiyi yaratıyor.

Bunlar hali hazırda birçoğumuzun aşina olduğu konular. Ancak, takdir mekanizmalarındaki etkiyi kökten etkileyen başka hususlar da var: zamanlama ve frekans.

David Sturt ve ekibinin uluslarası çapta düzenlemiş olduğu araştırmalar, bu mekanizmalarındaki zaman/frekans ve çalışan memnuniyeti korelasyonunu irdeliyor. Çalışmanın dikkat çeken noktalarını gelin beraber inceleyelim.

1- 2014 tarihli bir çalışmaya göre kendilerine "yöneticileri ile ilişkilerinin ne kadar güçlü" olduğu sorulan çalışanlarda takdir edilme faktörünün yüksek etkisi olduğu gözlemlenmiş durumda.

 

2- Aynı çalışmada, ödüllendirilenler daha yakından irdelendiğinde takdir frekansının büyük önem taşıdığı ortaya çıkıyor. Buna göre, ayda 1 kereden fazla takdir gören çalışanlar yöneticileri ile ilişkilerini kayda değer derecede daha kuvvetli olarak tanımlıyorlar.

 

3- 2015'teki farklı bir çalışma ise takdir edilmişler ve edilmemişler bazında çalışan memnuniyetini irdeliyor. Olumlu yaklaşımlar tecrübe etmiş çalışanların memnuniyetinin oldukça yüksek olduğunu görmek pek de şaşırtıcı değil.

 

4- Son adımda firmalarında kayda değer bir başarı kazanmış ve takdir edilmiş çalışanlar yakından inceleniyor. Araştırma sonuçlarına göre daha yakın zamanda onurlandırılmış çalışanların memnuniyeti daha yüksek.

Özetlemek gerekirse, her firmanın çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırmak için bir takdir mekanizmasına ihtiyacı var. Diğer yandan, toplam değeri artırabilmek için bu sistemlerdeki zamanlama-frekans konusuna ayrıca eğilmek gerekiyor.

 

Kaynak: The Easiest Thing You Can Do to Be a Great Boss