İPUCU #32: PERMA İş Hayatınızda Mutlu Olmanızı Sağlayabilir

İPUCU #32: PERMA İş Hayatınızda Mutlu Olmanızı Sağlayabilir

18/02/2020 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

İnsanın mutluluğu nasıl tanımladığı, mutluluğa nasıl ulaşabileceği son yılların en gözde konularından biri... Bu alanda sayısız araştırma yapılıyor ve çalışmalar pek tabii ki iş hayatlarımızı da kapsıyor.

Günümüzde mutluluğa ulaşabilmemiz için birçok yöntem geliştirilmiş olsa da, bizim dikkatimizi çeken çerçevelerden biri PERMA. Eski Amerikan Psikoloji Birliği'nin başkanlarından Seligman'ın Flourish adlı kitabında ortaya koyduğu PERMA günümüzdeki pozitif psikoloji araştırmalarının da zeminini oluşturur nitelikte.

NEDİR BU PERMA?

PERMA, insanın sürdürülebilir bir memnuniyet yaşayabilmesi için hayatına dahil etmesi gereken 5 ana unsuru ortaya koyan bir kısaltma. Her harf farklı bir kavrama dokunuyor ve Seligman'a göre söz konusu başlıkları hayatımıza entegre edebilirsek daha mutlu bir hayata sahip olmamız işten bile değil...

  • POSITIVE EMOTION (Pozitif Duygu): Seligman, bu başlık altında hayatımızda huzur, minnettarlık, doyum, zevk, ilham, merak ve sevgi gibi unsurların bulunduğunu düşünüyor. Ayrıca, olumlu bir bakış açısının olmazsa olmazı umut da bu kategori altında değerlendiriliyor.
  • ENGAGEMENT (Bağlılık): Seligman hangi konu üzerinde zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden çalışıyorsak, o konuya göreceli daha fazla bağlı olduğumuzu belirtiyor. Seligman'a göre, mutlu bir yaşam için bağlılığımızın olduğu alanlarda çalışmamız önem taşıyor.
  • RELATIONSHIPS (İlişkiler): Hepimizin tecrübe ettiği gibi iş hayatında farklı tip ilişkilerimiz olabiliyor. Bazıları daha iş odaklıyken, bazı çalışma arkadaşlarımızla duygu ve güven üzerine kurulmuş ilişkiler geliştirebiliyoruz. Seligman, başkalarıyla anlamlı, insani ve olumlu ilişkiler geliştirebilenlerin diğerlerine göre daha mutlu olabildiğini ortaya koyuyor.
  • MEANING (Anlam): İnsanın anlam arayışının kendisini mutluluk başlığı altında da göstermesi hiç şaşırtıcı değil. Yaptığı iş ne olursa olsun insanın kendisinden daha büyük bir amaca hizmet etmesi mutluluğunu artırıyor. Bu noktada, kurumların çalışanlarına liderlik, karlılık, pazar payı gibi konulardan daha farklı çerçeveler sunması gerekiyor.
  • ACCOMPLISHMENT (Başarma): Azor olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, Türkiye'deki iş insanlarının ana motivasyonunun başarılı hissetme olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan, PERMA yaklaşımı başarıya giden yolda bireylere de büyük görev düştüğünün ve hayattan doyum alabilmek için herkesin daha iyi olmaya çalışması gerektiğinin altını çiziyor. Daha iyiyi arama üzerine inşa edilen bu yolculuk, insanın mutluluğunu olumlu etkiliyor.

 

Günümüzün en önemli başlıklarından biri olan mutluluk konusunu psikolojik açıdan irdelemeye ve sizlere bir çerçeve sunmaya çalıştık. Diğer yandan, nörobilimin gelişmesiyle bu konuya daha etkili yaklaşımlar geliştirildiğini de belirtmek isteriz. Gelecek ipuçlarımızda nörobilim desteğiyle insanın mutluluk arayışını irdelemeye devam edeceğiz.

Azor Brand & People Solutions

Kaynak: Jennifer Moss; "Happiness isn't the Absence of Negative Feelings"; Harvard Business Review, 08/2015.