Takımdaşlık İçin Konuşmak Yeterli Mi?

Takımdaşlık İçin Konuşmak Yeterli Mi?

18/10/2018 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Strateji ve yönetim danışmanlığını üstlendiğimiz İŞTE Proje Yönetimi ile bu sefer hedefleri ve projeleri hakkında konuşmadık. Düzenli aralıklarla yaptığımız yuvarlak masa toplantımızın odak noktasını dış dünyaya değil, takım içi iletişime çektik. Birçok şirkette; aynı lokasyonda, aynı departmanda hatta aynı odada çalışan insanlar arasında dahi ciddi bir iletişim problemi var. Gerçek ve verimli iletişimin şirket gelişiminde önemli bir rolü olduğuna inandığımız için yarım gün süren iç iletişim workshopumuzu dünyaca bilinen modern iletişim tekniklerini COZMO® modelimiz ile harmanlayarak gerçekleştirdik. 

Workshopta ilk olarak katılımcıların birbirlerini nasıl konumlandırdıklarına odaklandık. Akabinde, gruplara ayırarak iş hayatında karşılaştıkları rutin problemler üzerinden birbirlerini ikna etmelerini istediğimiz uygulamalar yaptık. Keyifli geçen workshop sürecinde bazı çıktılar edindik. Ekiplerin çeşitli nedenlerden ötürü aslında ne kadar fazla günlük iş rutinlere gömüldüklerini görmelerini sağladık. Biz Azor olarak; "iletişim"in sadece konuşmaktan değil, birbirini anlamaktan geçtiğine inanıyoruz ve bütün iş ortaklarımızı da bu inancımız doğrultusunda harekete geçirmeyi kendimize ilke ediniyoruz.

Azor Brand & People Solutions