Artık SWOT Analizi Yok! - 1

Artık SWOT Analizi Yok! - 1

27/10/2016 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime


Çok üzgünüz... Yıllardır hayatımızdan eksik olmayan SWOT analizi artık vadesini doldurdu. Evrildi, ters düz oldu. İşte karşınızda TOWS!

TOWS, SWOT'dan daha gerçekçi, daha basit bir yöntem. Güçlü yönleri ise bunlarla sınırlı değil. TOWS analizi hem bir sonraki paragrafta tanımlayacağımız VUCA Dünyası gerçeklerini göz önünde bulunduruyor hem de insan beyninin çalışma prensiplerini baz alıyor. Bu yüzden de zamanımızın vazgeçilmez stratejik araçlarından biri halini alıyor.

VUCA ve SWOT

Kısaca bahsetmek gerekirse, VUCA Dünyası insanın kontrolü dışında büyük bir hızla gelişen/değişen, belirsizliklerle dolu, komplike bir ortamı ifade ediyor. Tabiri caizse, "şu an yürüdüğün zemin kaygan bir zemin" diyor. Böyle bir ortamda var olabilmenin en önemli unsurunun da adapte olabilmekten geçtiğini ortaya koyuyor. (Bknz. VUCA Dünyası ve Konfor Alanı)

Oysa, SWOT analizi ilk aşamada içeriye odaklanıyor. Firmanın güçlü (S) ve zayıf (W) yönlerini ortaya koyuyor. Bu analiz bittikten sonra dış dünyadaki fırsatlar ve tehditler değerlendiriliyor. Böyle bir yaklaşım doğal olarak değişimi ve adapte olma süreçlerini destekleyen çıktılar sunmuyor. SWOT, ağırlıklı olarak "elimizdekilerle neler yapabiliriz” anlayışının öne çıkmasına sebep oluyor.

Diğer yandan, TOWS ilk olarak var olduğumuz, bir parçası olmaya çalıştığımız dış dünyadaki tehditlere (T) ve fırsatlara (O) odaklanıyor. Bu alanda yapılan derinlemesine analizler, irdelenen 3. parti raporları ışığında fırsatlar ve tehditler hakkında zengin sonuçlar ortaya çıkarılıyor. İkinci adımda ise "Böyle bir dünyada biz neredeyiz?", "Kendimizde neler değiştirmemiz gerekiyor?", "Bu dünyaya ve/veya trendlere nasıl adapte olabiliriz?" sorularının cevapları içeride (S ve W) aranıyor.

ÖZET OLARAK

Özet olarak TOWS, alışık olduğumuz SWOT'un;

  • dünyadaki gelişmelere uyum sağlayan,
  • değişime odaklanan
  • adapte olabilme konularını ön plana alan hali. 

 

Ve SWOT'a göre çok daha güçlü stratejik bir araç. Yeter ki, doğru tekniklerle uygulansın ve profesyonel bir moderasyonla yönetilsin.

 

Bir sonraki yazı: Artık SWOT Analizi Yok! - 2