Comfort Zone Index

Comfort Zone Index

07/04/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Birçok firma verimliliğini ve üretkenliğini artırabilmek için sayısız çalışma hayata geçiriyor. Yine de bu hususları sadece kurum içerisinde değerlendirmek pek yeterli olmuyor. Zira; rekabet söz konusu olunca, şirketlerin rakiplerine ve sektöre göre konumu da büyük önem taşıyor.

Bu ihtiyaca cevap vermek için geliştirdiğimiz Cozmo® (Comfort Zone Model for Business) kurumların hedefleri doğrultusunda harekete geçiş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor (Bknz. "Harekete Geçen Bir Kurum Yaratmak"). Çalışanların konfor alanı psikolojisine göre fazını ortaya koyduktan sonra, hedef kitleyi üretkenliğin, verimliliğin, sinerjinin, yüksek memnuniyet ve bağlılığın olduğu "heyecan alanı"na çekmeyi kolaylaştıracak sistemler oluşturuyor. Özetle; kurumların harekete geçiş süreçlerini geliştiren bir yapı sunuyor.

Modelimiz dahilinde geliştirmiş olduğumuz COZI (Comfort Zone Index) ise, mercek altına alınan firmanın Türkiye geneline ve sektörüne göre durumunu en yalın şekliyle ortaya koyuyor. COZI sayesinde kurumlar mevcut duruma ek olarak kısa-orta ve uzun vadede ulaşabilecekleri potansiyeli net şekilde görebiliyorlar. Belki de en önemlisi, COZI'nin gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında bir metrik haline geliyor olması. Böylece, geleceği şekillendirmeyi amaçlayan firmalar bu endeks üzerinden net ve anlaşılır hedeflendirmeler yapabiliyor, harekete geçiş süreçlerindeki gelişimi ölçümleyebiliyorlar.

Siz de kurumunuzu harekete geçirmek ve potansiyeline daha rahat ulaşmasını sağlamak istiyorsanız bize ulaşın; sizi Cozmo®'nun ve COZI'nin sihirli dünyasıyla tanıştıralım!

Azor Brand & People Solutions