İPUCU #20: AQ (Adaptability Quotient) Geleceğin En Büyük Rekabet Avantajı

İPUCU #20: AQ (Adaptability Quotient) Geleceğin En Büyük Rekabet Avantajı

19/11/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

IQ ve EQ kavramları artık her iş insanın hakim olduğu konular. Ancak; hayat öyle bir hızla değişiyor, dönüşüyor ki, geçmiş yıllarda fazlasıyla kullanılan bu gibi yaklaşımlar yetersiz kalabiliyor. Öyle ki, artık IQ ve EQ ailesine yeni bir üye katıldı: AQ.

ADAPTABILITY QUOTIENT NEDİR?

VUCA Dünyası hayatımızın yeni normu. Artık, hızla değişen, belirsizliğin hakim olduğu, sağlıklı öngörülerde bulunmanın çok zorlaştığı muğlak bir ortamda iş yapmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenledir ki, hem kurumların hem de onları oluşturan iş insanlarının adaptasyon gücü her zamankinden daha büyük önem arzediyor. Ve öyle gözüküyor ki, bu yetkinlik geleceğin iş dünyasının temellerinden birini oluşturacak.

AQ (Adaptability Quotient) bu mantık doğrultusunda üretilmiş bir terim ve öngörülemeyen değişimler karşısında kendimizi, kurumumuzu, iş yapış modellerimizi ve markamızı adapte edebilme yeteneğimize karşılık geliyor. Fast Company’ye göre işin geleceği, Harvard Business Review’a göre yeni rekabet avantajı bu yaklaşımdan geçiyor. Öyle gözüküyor ki, gelecek VUCA Dünyası’ndaki hızlı değişkenlere adapte olabilenlerin olacak. Bir başka deyişle gelecek, konfor alanlarının dışına çıkabilenlerin şekillendireceği bir dünya olacak.

Siz de kurumunuzun adaptasyon gücünü artırmak istiyorsanız, buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

Azor Brand & People Solutions