Liderlik 101

Liderlik 101

05/09/2019 | Emre Başkan
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Öğretim görevlisi olduğum Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA sınıfları için hazırlamış olduğum Liderlik Gelişimi dersinde öğrencilerime ilk olarak dersten beklentilerinin ne olduğunu soruyorum. Kurumsal eğitimlerde de aynı yöntemi izliyorum. Genel olarak aldığım yanıtlar farklı süreçlerde kullanabilecekleri metodolojileri deneyimlemek üzerine yoğunlaşıyor.

Kanımca bunun iki nedeni var.

Birincisi; liderlik alanında geliştirilen sayısız metodoloji olması. Ortada bu kadar seçenek olunca, insan hangisini seçeceğini ve neye yoğunlaşması gerektiğini şaşırıyor. Dolayısıyla, sınıfta bu konunun uzmanı olarak dersi anlatan kişiden tüm bunları süzerek en etkililerini paylaşması bekleniyor. 

Metodoloji konusundaki beklentinin ikinci nedenin ise, hali hazırda çalışmakta olan sınıf arkadaşlarımızın ofislerine döndüklerinde hızla uygulamaya alabilecekleri şeyler öğrenmek istemeleri olduğuna inanıyorum.

Yine de doğru yolun buradan geçtiğine inananlardan değilim. Zira gerek üniversitelerdeki gerekse kurumlardaki eğitimlerde katılımcılara hazır paketler sunmanın sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle katılımcılara kazandırılacak en önemli değerin konu hakkındaki ilgi ve merak olduğuna inanıyorum. Tüm bunların ışığında, öğrenilmesi gereken ilk ve en temel şeyin “insan” olduğunu düşünüyorum. Bir liderin hem kendini hem de ekiplerini daha iyi yönetebilmesi için insanın algılama, algısı üzerinden karar verme ve aldığı karar doğrultusunda sürdürülebilir şekilde aksiyona geçme süreçlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, katılımcıların “neden” ve “nasıl”ları yorumlamaktan uzak, sadece önlerine sunulan paketleri uygulayan bireyler olarak ofislerine döneceğini düşünüyorum. Bunun bir insanın liderlik vasıflarını geliştirmeyeceğine eminim siz de katılıyorsunuzdur…

İşte bu nedenle hem kurumlardaki hem de üniversitelerdeki eğitimlerimde sınıf arkadaşlarıma en başta liderin var olma nedenini anlatmaya özen gösteriyorum. 

LİDERİN VAR OLMA NEDENİ

Bir lider; inandığı bir amaç doğrultusunda kitleleri ikna ederek, onları bu yönde harekete geçirmeyi amaçlar. Bu da onun var olma nedeni olarak ele alınır.

Genel tanım bu şekilde ele alınabilecek olsa da bu yaklaşımın içinde üstü kapalı ve çok önemli bir anahtar kelime olduğunu belirtmek isterim: İnsan.

Liderlerin nihai amaçları direkt veya dolaylı olarak insanlara değer katmaktan geçiyor. Söz konusu amacı hayata geçirmek için de yine insanların desteğine ihtiyaçları oluyor. Sonuçta, Simon Sinek’in de vurguladığı gibi çalışanlarımızın tümü insan ve eğer insanı doğru anlarsak işimizi daha iyi yönetebiliriz.

Sonuç olarak; liderlik edilen alan ne olursa olsun, bir liderin ilk vazifesinin “insanı en doğru şekilde anlamak” olduğuna inanıyorum. Bunun için de liderlerin nörobilim, konfor alanı psikolojisi, hormonlar ve VUCA Dünyası gibi konu başlıklarında entelektüel birikime ve bitmek tükenmek bilmeyen bir meraka sahip olmaları gerekiyor. Bu şekilde, kendi bakış açılarıyla harmanladıkları özgün liderlik stillerini oluşturmalarının çok daha kolay olacağına inanıyorum. Eğer üniversiteler öğrencileri için, kurumlar da çalışanları için sundukları liderlik programlarını bu gerçekler üzerine oturtabilirse, daha donanımlı liderlerin sayısının artması işten bile olmayacaktır.

 

Sevgi & Saygıyla;

 

Emre Başkan

Kurucu

Azor Brand & People Solutions