Yıldız Teknik Üniversitesi MBA Programı: Harekete Geçen Kurumlar

Yıldız Teknik Üniversitesi MBA Programı: Harekete Geçen Kurumlar

09/05/2019 | Azor Brand & People Solutions
Tahmini Okunma Süresi: | Kelime

Eğitime verdiğimiz destek kapsamında yine Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeydik. Değerli hocamız Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı'nın daveti ile katılım sağladığımız MBA dersinde "Bir Kurum Konfor Alanının Dışına Nasıl Çıkar?" sorusuna bilimsel dayanaklarla somut cevaplar sunduk.

İlk olarak nörobilim ve konfor alanı psikolojisi yaklaşımlarından faydalanarak insanların harekete geçiş süreçlerini irdeledik. Bu aşamada, teorik konuları katılımcı arkadaşlarımızın zihninde somutlaştırmak için gündelik hayattan ve iş dünyasından örnekler sunduk. (Bknz: İş Dünyasının "Konfor Alanı"; Beynimiz ve Konfor Alanı Psikolojisi; VUCA Dünyası ve Konfor Alanı Psikolojisinin Etkileri)

Bunu takip eden süreçte ise, Harvard Business Review Türkiye dergisinin 2018 Kasım sayısında da yayımlanan ve Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın raporu üzerinden geçtik. İlk adım olarak ülke genelinin konfor alanı haritasına (Cozmo®Map). Buna göre ülkemizde çalışan beyaz yakalıların %57'sinin konfor, 18%'inin kaygı ve %12'sinin heyecan alanında olduğunu belirttik. Diğer bir deyişle, 100 kişilik kadrosu olan bir firmada sadece 12 kişinin üstlendiği görevi heyecanla ve "daha iyi nasıl yapabileceğine" odaklanarak icra ettiğini vurguladık.

Sonrasında, benzer analizin sektörler, cinsiyet, eğitim durumu, yaş grubu ve kıdem gibi bazlarda oluşturulan versiyonlarını analiz ettik. Genel tabloyu ortaya koyduktan sonra, gerçekleştirdiğimiz etki analizleri ışığında nasıl daha fazla insanı heyecan alanına çekebileceğimizi tartıştık. (Raporumuzun detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz: Harekete Geçen Bir Kurum Yaratmak)

Katılımcı arkadaşlarımızın ilgileri ve yüksek enerjileri sayesinde, ofislerine döndüklerinde uygulamaya koyabilecekleri somut çıktılar ürettik.

Eğitime verdiğimiz destek kapsamında 2019 yılındaki 11. eğitim kurumu ziyaretimizi gerçekleştirmemizdeki katkılarından dolayı değerli Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı'ya ve motivasyonu yüksek katılımcılarımıza teşekkür ederiz!

Nicelerinde görüşmek üzere.

Azor Brand & People Solutions